SERVEIS / SERVICIOS


Serveis:

Especialitats:

Mediació de conflictes

Facilitació d'acords i decisions

Assessorament psicològic

Teràpia individual, 

Teràpia de parella

Teràpia familiar

 

Divorcis i Separacions

Plans de parentalitat

Pactes de convivència

Empresa Familiar

Pressa de decisions

Conflictes de família: herències, deutes, cura de persones grans

ATENCIÓ PREFERENT EN LÍNIA

Sol·liciteu cita WhatsApp +34610255157

 

Servicios

Especialidades:

Mediación de conflictos

Facilitación de acuerdos y decisiones

Asesoramiento psicológico

Terapia individual,

Terapia de pareja

Terapia familiar

Divorcios y Separaciones

Planes de parentalidad

Pactos de convivencia

Empresa Familiar

Toma de decisiones

Conflictos de familia: herencias, deudas, cuidado de personas mayores

ATENCIÓN PREFERENTE ONLINE

Solicite cita WhatsApp +34610255157