HUMANALIA & Núria Villanueva Rey
Serveis:


Especialitats:

Mediació de conflictes
Facilitació d'acords i decisions
Assessorament psicològic
Teràpia individual, 
Teràpia de parella
Teràpia familiar


Divorcis i Separacions
Plans de parentalitat
Pactes de convivència
Empresa Familiar
Pressa de decisions
Conflictes de família: herències, deutes, cura de persones gransSol·liciteu visita  per whatsapp +34 610 255 157