NOVETATS SETEMBRE 2022

 


Inicio octubre 2022 Finalización mayo 2023


MEDIACIÓN FAMILIAR TOMA DE DECISIONES


https://www.youtube.com/watch?v=jC8PtmzYqto&t=1s
En este ejemplo real se reconduce una petición de apoyo psicológico a una mediación familiar para tomar una decisión que la familia está evitando tomar.
Aportación aI V Congreso de Mediación de la Abogacía (2022). La mediación: Diálogo y equilibrio frente a la vulnerabilidad (on-line)

Vinculació a Logos Media

Em complau compartir la meva vinculació professional a Logos Media a Barcelona, compaginat amb Humanalia a Granollers.
 Agraeixo la confiança dipositada per les professionals que integren Logos Media, companys i companyes de dues dècades de camí en la mediació de conflictes.
El primer encàrrec ha estat la coordinació del Màster de mediació i gestió col·laborativa de conflictes 5a edició que Logos Media organitza amb el Col·legi de Doctors i Llicenciats de Catalunya
Estem a la vostra disposició per a les intervencions professionals que pugueu necessitar

HUMANALIA & Núria Villanueva Rey
Serveis:


Especialitats:

Mediació de conflictes
Facilitació d'acords i decisions
Assessorament psicològic
Teràpia individual, 
Teràpia de parella
Teràpia familiar


Divorcis i Separacions
Plans de parentalitat
Pactes de convivència
Empresa Familiar
Pressa de decisions
Conflictes de família: herències, deutes, cura de persones gransSol·liciteu visita  per whatsapp +34 610 255 157