Qui soc


Núria Villanueva Rey
 • Psicòloga col·legiada del COPC núm. 8720
 • Mediadora homologada núm. 128 del CMDPC de la Generalitat de Catalunya
 • Associada núm. 19 de l'Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA
 • Doctoranda en Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona UAB
 • Formadora, investigadora i divulgadora de la gestió de conflictes en general i de la mediació en particular.
 • Menció honorífica als Premis Justícia 2016 de Catalunya

linkedin nuriavillanuevarey
twitter nvillanuevarey
skype nvillanuevarey
facebook nuria.villanueva


Col·laborador en pràctiques
Albert Mateu Gonzalez
 • Llicenciat en dret. Col·legiat ICAG
 • Mediador homologat del CMDPC de la Generalitat de Catalunya
 • Associat de l'Associació de Professionals de la Mediació de Conflictes de Catalunya ACDMA
 • Màster en mediació de conflictes per l'UAB
 • Voluntari en entitats sense ànim de lucre
linkedin almamediaMÉS SOBRE NÚRIA VILLANUEVA

FORMACIÓ

Seminari: La cura dels progenitors. La intervenció en els conflictes en la cura i l'atenció dels progenitors Núria Villanueva Rey 

INVESTIGACIÓ I PUBLICACIONS

Villanueva Rey, N. (1999). De naranjas, pasteles, juegos de cartas, puzles... y otras definiciones de conflicto en mediación familiar. Actas del Congreso Internacional de Mediación Familiar. Barcelona.
Villanueva Rey, N. (2001). El patchwork de una mediadora. CREA Revista de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco(3).
Villanueva Rey, N. (2002). Gestió de conflictes i escola: una experiència de mediació escolar a un centre concertat de secundària. Tesina Facultat de Psicologia. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.
Villanueva Rey, N. (2002). La mediación familiar: límites, indicaciones y contraindicaciones. A I. I. Sociologia (Ed.), Workshop “Nuevos modelos de cooperación: un enfoque socio-jurídico”. Oñati: No publicat.
Villanueva Rey, N. (2004). Un ejemplo de mediación comunitaria: el caso de la varita y el garrote. Workshop Propuestas de nuevos modelos de vida personal y comunitaria. Oñati: No publicat.
Villanueva Rey, N., & de Federico Fernández, G. (2004). La mediación en la Empresa Familiar. Gestionando los conflictos constructivamente. A E. Vinyamata, Guera y paz en el trabajo. Editorial Tirant lo Blanc.

Villanueva Rey, N., & Munné, M. (2004). Assaig sobre la mediació. A C. Villagrasa, La mediació. L’alternativa multidisciplinària a la resolució de conflictes. Ed. Pòrtic. Els Juliols. Biblioteca Universitària.
Villanueva Rey, N. (2006). Mediación familiar Intrajudicial en los juzgados de familia de Barcelona. Estudios de Derecho Judicial(111), 45-478.
Villanueva Rey, N. (2007). De la mediación familiar a las mediaciones familiares. CREA, Revista de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Temuco(5).
Villanueva Rey, N. (2009). Aspectes discursius de la sessió informativa de mediació familiar intrajudicial. Simposi sobre Tribunals i Mediació. Nous camins per la Justícia. Barcelona: Huygens Ed.
Villanueva Rey, N. (2009). Aspectes discursius de la sessió informativa de mediació familiar intrajudicial. A P. CASANOVAS, N. GALERA, & M. (. POBLET, Simposi sobre Tribunals i Mediació. Nous camins per la Justícia. Huygens Editorial.
Villanueva Rey, N. (2010). La mediació en l’àmbit familiar. A L. D. P.Casanovas, Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya (p. 375 - 436). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justicia.
Villanueva Rey, N. (2011). Mediació familiar judicial postsentència en un tema de règim de visites a favor d’uns besoncles. A CMDPC, Casos pràctics de mediació de dret privat. Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia.

Villanueva Rey, N. (2014). El procés de mediació familiar. A F. X. Moreno, Bases de mediació. Servei de Publicacions UAB Documents 103.

Mare de Deu de Núria, 21, bx D   08401 GRANOLLERS - Barcelona - Spain
Sol·liciteu visita per sms o per whatsapp al +34 610 255 157